Home Fashion Weeks PFW: CHANEL E MIU MIU NO PENÚLTIMO DIA